שישי
חמישי
רביעי
שלישי
שני
ראשון
שעה
איגרוף תאילנדי נוער
14:00-15:15
איגרוף תאילנדי בוגרים
15:15-16:30
קרב מגע ילדים ב-ד
קרב מגע ילדים ב-ד
16:45-17:30
קרב מגע ילדים גן-כיתה א
קרב מגע ילדים גן-כיתה א
17:30-18:15
קרב מגע נערים
קרב מגע נערים
18:15-19:15
קרב מגע נוער
איגרוף מתחילים
איגרוף תאילנדי נוער
קרב מגע נוער
איגרוף מתחילים
19:15-20:30
קרב מגע בוגרים מתחילים
קרב מגע בוגרים מתקדמים
איגרוף תאילנדי בוגרים
קרב מגע בוגרים מתחילים
קרב מגע בוגרים מתקדמים
20:30-21:45
קרב מגע קבוצת נשים
21:30-22:30

14:00-15:15

איגרוף תאילנדי נוער

15:15-16:30

איגרוף תאילנדי בוגרים

16:45-17:30

17:30-18:15

18:15-19:15

19:15-20:30

20:30-21:45

21:30-22:30

14:00-15:15

15:15-16:30

16:45-17:30

קרב מגע ילדים ב-ד

17:30-18:15

קרב מגע ילדים גן-כיתה א

18:15-19:15

קרב מגע נערים

19:15-20:30

קרב מגע נוער

20:30-21:45

קרב מגע בוגרים מתחילים

21:30-22:30

14:00-15:15

15:15-16:30

16:45-17:30

17:30-18:15

18:15-19:15

19:15-20:30

איגרוף מתחילים

20:30-21:45

קרב מגע בוגרים מתקדמים

21:30-22:30

14:00-15:15

15:15-16:30

16:45-17:30

17:30-18:15

18:15-19:15

19:15-20:30

איגרוף תאילנדי נוער

20:30-21:45

איגרוף תאילנדי בוגרים

21:30-22:30

קרב מגע קבוצת נשים

14:00-15:15

15:15-16:30

16:45-17:30

קרב מגע ילדים ב-ד

17:30-18:15

קרב מגע ילדים גן-כיתה א

18:15-19:15

קרב מגע נערים

19:15-20:30

קרב מגע נוער

20:30-21:45

קרב מגע בוגרים מתחילים

21:30-22:30

14:00-15:15

15:15-16:30

16:45-17:30

17:30-18:15

18:15-19:15

19:15-20:30

איגרוף מתחילים

20:30-21:45

קרב מגע בוגרים מתקדמים

21:30-22:30

לוגו Team Pavel-01.png